POSEIDONTEMPLET

På en av den högsta punkten på berget Profet Elias vid Vajonia ligger resterna av Poseidontemplet vilket började byggas ca. 600 fKr.
Antika grekerna byggde oftast sina tempel på vackra platser och så även här.  Är vädret klart ser man ända till Egina och Athen.
Byggnaderna uppfördes i olika perioder under ca 300 år. Området avfolkades på 300 talet fKr och förstördes senare av en jordbävning.
Utgrävningen av templet startades 1894 av 2 svenskar vid namn Sam Wide och Lennart Kjellberg. 1997 återupptogs utgrävningarna igen med hjälp av Svenska institutet i Athen.

Poros Grekland

knapprad-01
knapprad-01
Flagga-gr-intro

start-se
start-no
start-dk
start-en