Arkeologiska fynd har visat att ön Kalavria har varit bebodd i perioder sedan 1200 talet f. Kr

Folket här verkar har levt ett ganska lugnt och fridfullt liv i skuggan av det antika Troezen på fastlandet. Troezen hade vid denna tid en mycket viktig ställning i samhället. En marin, religiös och politisk federation etablerades här på 600 talet f. Kr vilken kallades Amphictony.

De första 7 medlemmarna var Aten, Egina, Epidaurus, Hermione, Napflion och Orchomenus. Syftet var att försvara medlemmarnas självständighet mot det växande Argolid på Peloponnesos.

Federationen hade sitt säte i det heliga området på Kalavria där Posidons tempel byggdes. Poseidon var sjön och stormens gud. Antika Kalavria stad byggdes på berget Profet Elias sluttningar med perfekt utsikt över Vaionia bukten med sin välbevakade hamn.

Kalavria hade som mest 4000 invånare som försörjde sig på fiske och handel.

Runt 273 f. Kr hade vulkanen Methana sitt sista utbrott vars jordbävning förintade hela staden.

Då hade frihetskämparna blivit ruinerade och ägde bara spillror av skepp som ingen hade råd att reparera.

De hade då enorma fordringar till regeringen för insatserna i kriget. Regenten Kapodistrias ignorerade dom helt då han ansåg att dom inte hade mycket att erbjuda den nya staten. Detta retade frihetskämparna enormt eftersom det var dom som Grekland hade att tacka för självständigheten.

Till slut fick dom sin ersättning men bara en åttondel av hela beloppet. Vid det här laget var aristokratin, huvudsakligen på Hydra, så förödmjukade att dom bildade en motståndsrörelse mot Kapodistrias och därefter blev självständigt 1829.

Motståndsrörelsen spred sig över landet och Kapodistrias oroade sig för inbördeskrig och beslutade sig för att slå tillbaka. Han planerade att blockera hydras hamn och beslagta fartygen. Han bad därför ryssarna om hjälp.

Planen läckte ut och Hydraenerna under amiral Miaoulis ledning attackerade den grekiska flottbasen på Poros och lyckades beslagta de flesta grekiska fartygen. I 17 dagar höll han ut mot den grekiska armen som stöddes av ryssarna.

Efter denna tragiska händelse blev Kapodistrias så impopulär att han slutligen mördades i Napflion 1833.

År 1460 invaderade det Ottomanska riket Peloponnesos och befolkningen fick fly ut till öarna. Det var då den lilla ön Sfairia fick sina första invånare som i dag är Poros stad.

Efter 1540 fick ön en andra våg av flyktingar som till största delen var Arvaniter, Ortodoxa albaner. I början byggde man husen uppe på berget så långt från kusten som möjligt p.g.a pirater. Husen blev fler och fler och med tiden bildades Poros stad.

Först i början på 1800 talet byggdes hus efter kusten när den grekiska revolutionen var över. Då hade flottan sin bas här och personalen med familjer behövde bostäder. Man märker när man går efter kusten att husen är större och pampigare än inne i staden. Husen är mindre och enklare ju längre upp på kullen man kommer.

Den 25 mars 1821 bröt frihetskriget ut som befriade Grekland från 400 års ockupation av det Ottomanska riket.
Största delen av frihetskriget finansierades av de oerhört rika skeppsredarna från Hydra och Spetses och det var även deras skepp man använde.

Man hade även hoppats på stöd från Ryssland men så blev det inte och det dröjde ända till slutet på 1827 innan friheten blev ett faktum.

Poros Grekland

knapprad-01
knapprad-01
Flagga-gr-intro

start-se
start-no
start-dk
start-en