Arkeologiske funn har vist at Kalavriaøya har vært bebodd siden 1200 -tallet f.Kr.
Folk her synes å ha levd et ganske rolig og fredelig liv i skyggen av Troezen på fastlandet . Troezen hadde på denne tiden en svært viktig plass i samfunnet.
En marine og en religiøs og politisk føderasjon ble etablert her på 600 -tallet f.Kr. Den ble kalt Amphictony. De første sju medlemmene i føderasjonen, var Athen , Egina , Epidaurus , Hermione , Napflion og Orchomenus.
Hensikten var å forsvare sine medlemmers uavhengighet mot den voksende Argolid i Peloponnes . Føderasjonen hadde sitt sete i det hellige området på Kalavria der Posidons tempel ble bygget.
Poseidon var sjøens og stormens gud . Den antikke byen Kalavria ble bygget på profeten Elias landområder med perfekt utsikt over bukten Vajonia med sin godt bevoktede havn . Kalavria hadde 4000 innbyggere som levde av fiske og handel.
Rundt 273 f.Kr. hadde vulkanen på Methana sitt siste jordskjelv som ødela hele byen. I 1460 , invanderte det osmanske riket Peloponnes, og befolkningen måtte flykte til øyene. Det var da  den lille øya Sfairia fikk sine første innbyggere som i dag er Poros by.

Etter 1540 hadde øya en ny bølge av flyktninger som var for det meste Arvaniter , ortodokse albanere. I begynnelsen bygde de husene på fjellet så langt fra kysten som mulig på grunn av pirater.
Husene ble flere og flere   og til slutt dannet  de Poros by. Ikke før tidlig på 1800-tallet ble det bygd hus ved kysten. Da var  den greske revolusjonen  over , og   sjøforsvaret  hadde sin base her og ansatte med familier trengte bolig.
Du legger merke til det når du går langs kysten at husene er større og finere enn inne i byen . Husene er mindre jo lenger opp i høyden du kommer.
Den 25. Mars 1821 brøt frigjøringskrigen ut, den som befridde Hellas fra 400 års okkupasjon av det osmanske riket .(Mesteparten av den amerikanske uavhengighetskrigen ble finansiert av de uhyre velstående rederne på Hydra og Spetses, og det var også deres skip som ble brukt).
 Grekerne hadde også håpet på støtte fra Russland , men det skjedde ikke , og det var ikke før på slutten av 1827 at friheten ble en realitet.
Da var frihetskjempere blitt satt ut av spill og skipene var bare skrap som ingen hadde råd til å reparere .

De hadde stor gjeld til staten for deltakelse i krigen . Regent Kapodistrias ignorerte dem helt fordi han følte at de ikke har mye å tilby   den nye staten.
Dette provoserte frihetskjempere enormt siden det var de som Hellas burde  takke for sin uavhengighet. Til slutt fikk de sin kompensasjon , men bare en åttendedel av hele beløpet.
På dette punktet,var aristokratiet , hovedsakelig på Hydra , så ydmyket at de dannet en motstandsbevegelse mot Kapodistrias og senere i 1829 gjorde de seg uavhengige. Motstandsbevegelsen sprer seg over hele landet og Kapodistrias var redd  for at det skulle bli borgerkrig og bestemte seg for å kjempe tilbake.
Han planla å blokkere Hydras havn og  okkupere skipene . Han ba derfor russerne om hjelp. Planen ble lekket ut  og Hydra  under Admiral Miaoulis ledelse angrep de den greske marinebase på Poros og klarte å ta de fleste greske fartøyene.
I 17 dager holdt han ut mot den greske armeen støttet av russerne .
Etter denne tragiske hendelsen ble Kapodistrias så upopulær at han til slutt ble myrdet i Napflion 1833 .

Poros Hellas

knapprad-01
knapprad-01
Flagga-gr-intro

start-se
start-no
start-dk
start-en